İbn-i Sîrîn: Rüyada yeşil ve beyaz renkli pamuklu aba görmek veya yeni bir aba giymek; bol miktarda nimet bulacağınıza ve abanın güzelliğince menfaat elde edeceğinize…

Siyah veya koyu renkli dar aba giymek; bunun aksine işarettir.

Kirmanî: Aba satıcısı, dünyasını dinine tercih eden kişiye…

Üzerinizde ipek elbise olduğunu görmek; hem dünyayı hem de ahireti istediğinize işarettir.