*İbn-i Sirin: Afyon görmek kedere, afyon yemek ise musibet ve sıkıntıya işarettir.