Kişinin rüyada ahmaklıkla isimlenmesi, rızka delâlet eder.