*Çağdaş Ulema: Akbaba görmek; kötü bir hastalığa yakalanacağınıza…

Uçan bir akbaba görmek; bir tanıdığınızın hakkının zayi olacağına…

Akbaba avlamak; düşmanınıza galip geleceğinize işarettir.