*Çağdaş Ulema: Aksadığınızı veya birinin aksadığını görmek; ticarette gerileyeceğinize işarettir.