Rüyada ziraat âleti görmek, gelecek senenin selâmet içinde geçeceğine delâlet eder.