İsyanını çirkin görmeyen kimsenin rüyada asi olduğunu görmesi, mahzun edecek bir azaba işarettir.