Atkestanesi iyi bir haberdir.

Ağaçtan düşen atkestanesi beklenmeyen bir konuktur.