İşlerde düzgünlüğün ve iyi halin işaretidir. Karanlık ise, bunun zıddı.