Artık şanslı bir döneme girdiğinizin habercisidir.