Çarşıda bardak satan veya bardak imal eden birini görmek, evlât ve ilme işarettir.