Kendisini barınakta gören kimsenin belirli korkuları var demektir.