Birine yaranmaya çalışmak veya yalancışahitlik yapmaktır.