Kişinin rüyada batarya görmesi, sevinilecek bir hadise ile karşılaşacağına delâlet eder.