Mala ve aile fertlerine isabet eden hastalık ve sıkıntının geçmesine delalet eder.