*Çağdaş Ulema: Berzah alemini görmek; musibet ve bedbahtlığa işarettir.