Rüyada yeni bir ev yaptığını görmek, ilim ve rızka, sevinç ve sürura delâlet eder.