Bir kimsenin rüyada kendisini bilirkişi olarak görmesi, insanlar arasında itibar sahibi olmağa delâlet eder.