Sürüncemede kalmis olan bazi önemli isler yoluna girecek demektir.