Kendisini buharla boğulur bir halde görmek, yakın kimselerden gelecek zarara ve kötülüğe delâlet eder.