Burkulma rüyaları uyarı niteliği taşır. Hayatı hakkında düşünmesi gerekir.