Görüldükleri Günlere Göre Rüyaların Tabirleri

Görüldükleri Günlere Göre Rüyaların Tabirleri Not: Hicri Ay günleri esas alınacaktır GÜN YORUMU 1 Hayırlı haber sevinç ve mutluluktur. 2 Üç gün sonra meydana çıkacak olan büyük sevinçtir. 3 Rüya iyi değildir. Sadaka vermek lâzımdır. 4 Mal ve nimete, işaret eder. 5 Rüya yolculuğa, mal ve nimetin meydana gelmesini temenni etmeye işaret eder. 6 Yola […]

Read More

Nefis Mertebelerinde Rüya Tabirleri

Nefis Mertebelerinde Rüya Tabirleri Nefis mertebeleri yedidir Nefs-i Emmâre: Kâfir, şeytan, münafık ve fâsıkların, Nefs-i Levvâme: Günahkâr mü’minlerin, Nefs-i Mülhime: Âlimlerin, Nefs-i Mutmainne: İlmiyle âmel eden kişiler Nefs-i Radiyye: Evliyâların Nefs-i Mardiyye: Âriflerin Nefsi Safiyye: Nebiler ve rasüllerin -aleyhimü’s-selâm- nefislerinin makamıdır. (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.) Bu yedi nefsin her birinin sıfatları – herkesin kendi […]

Read More

Rüya ve İslam

Rüya ve İslam İslam âlimlerinden bazıları rüyanın, rüya melekleri tarafından gösterildiğine inanırlar. Bunun da insana rüyasında refâkat eden rüya meleklerinin, insan ruhuna refâkat ederek değişik yerlere götürülüp gezdirilmesi şeklinde olduğunu söylerler. Bu seyahat sırasında ruhun gördüğü olaylar, akıl veya zihin olarak tabir edilen hafıza tarafından kaydedilir, sonra yeri ve zamanı geldikçe veya uyandıktan sonra bir […]

Read More

Ebced Harflerine Göre Rüya Tabiri

Ebced Harflerine Göre Rüya Tabiri Bazı hekimler, rüya tabirinde 28 harften oluşan ebced harflerini esas almışlardır. Şöyle ki; rüya gören kimse, rüyasında gördüğü şeyin hangi harfle başladığına bakar. Söz gelimi “bal” görmüşse, ebced harflerinden “ba”ya, yani “be” harfine bakmalıdır. Buna göre, ebced harfleri şöyledir: ا      Elif (a, e, i, u harfleri): Murada erme. ب   Ba […]

Read More

Rüya Hakkında Birkaç Mevzu

Rüya Hakkında Birkaç Mevzu Biharu’l-Envar’da, İmam Cafer Sadık’ın (a.s) Mufazzal’a şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Ey Mufazzal! Uyku ve rüya hakkında tefekkür et; nasıl da her şey yerli yerinde düşünülmüş (tasarlanmış), doğru rüyalarla yalancı rüyalar birbiriyle karıştırılmış! Eğer bütün rüyalar doğru olsaydı, herkes peygamber olurdu ve tam tersi, hepsi yalancı rüya olsaydı, yine aynı olurdu. Zira […]

Read More

Hangi Saatlerde Görülen Rüyalar Doğrudur?

Hangi Saatlerde Görülen Rüyalar Doğrudur? Gecenin ilk saatlerinde görülen rüya, yalancı rüyadır. Bu rüyanın tabiri yoktur ve etkisi de olmaz. Gece yarılarında görülen rüyaların tabiri vardır ama yorumu günler ve aylar sonra gerçekleşir. Sabah saatlerinde görülen rüya ise, doğru ve muteber rüyalardır ve yorumu aynı gün içerisinde gerçekleşir.

Read More

Hangi Günler Rüyaların Tabiri Doğru Çıkar?

Hangi Günler Rüyaların Tabiri Doğru Çıkar? Şeyh Bahauddin Amulî’den (r.a) rivayet edilir ki; “Cuma akşamı görülen rüya, yalancı rüyadır. Cumartesi akşamlarının rüyası doğru ve iyidir. Pazar akşamlarının rüyası doğrudur ve tabiri çabuk gerçekleşir. Pazartesi akşamlarının yorumu ise şöyledir: Rüyayı gören kimseye pek yakında zulmedilecektir. Başka bir deyişle o günün rüyası kötüdür. Salı akşamının rüyası oldukça […]

Read More

Görülen Rüyaların Tabiri Ne Zaman Gerçekleşir?

Görülen Rüyaların Tabiri Ne Zaman Gerçekleşir? -Ayın ilk günü görülen rüyalar doğru rüyalardır. -Ayın 2. günü görülen rüyalar doğru ve daha etkilidir. -3. gün görülen rüyalar da çabuk etkisini gösterir. -4 ve 5. gün görülen rüyalar bir yıl sonra etkisini gösterir. -6, 7, 8 ve 9. günün rüyası yine bir yıl sonra etkili olur. -Ayın […]

Read More

Rüya Sınıfları

Rüya Sınıfları Müslüman’ın rüyası Yahudilerden, âlimlerin rüyası cahillerden, salihlerin rüyası salihalardan, salih ve salihaların rüyası zan altında olanlardan daha iyidir. Aynı şekilde önde gelen şahsiyetlerin rüyası sıradan insanların rüyasından, fakihlerin rüyası çarşı esnafının rüyalarından, ayık insanların rüyası sarhoşların rüyasından daha iyidir.

Read More

Hangi Rüyalar Gerçek Rüyalardır?

Hangi Rüyalar Gerçek Rüyalardır? Başta da belirttiğimiz üzere, rüya dört çeşittir: Bazen kan basıncınızın artmasından kaynaklanan rüyalar görürsünüz. Bu tür rüyalar tabir edilmez. Bazen stres altında olmanız ve düşüncelerinizin başka şeylerle meşgul olması yüzünden rüya görürsünüz. Bu rüyalar da gerçeği yansıtmaz ve tabiri yoktur. Bazen gün boyu yaptığınız işlerden etkilenir ve bunlarla ilgili rüyalar görürsünüz. […]

Read More