Deccal

Rüyada deccalın çıktığını görmek, düşmanın saldırmasına ve yeryüzünde kan dökülüp fitne ve fesadın ortaya çıkmasına işarettir. Deccali görmek inançsız şehirlerinden bir şehrin fethedilmesine işarettir. Deccali görmek, sihir ve yalana ve ona arkadaş olan yahut onun sıfatına intikal ettiğini gören kimse için afet ve bdaya işarettir. Deccalin rüyada geçtigi ve ugradigi yerler, üzüntü, keder, siddet, zulüm […]

Read More

Yılan

Rüyada Yılan Görmek Gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine; Vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek aile fertlerinden birinin düşmanlığına işarettir. Yılan, sel ve devlete işarettir. Rüyada yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza, Yılanlar hastalık ve kederi anlattığı gibi, düş kırıklıklarının da işaretçisidirler. Yılan, şer, kıskançlık, hile ve düşmanlıkla […]

Read More

Görüldükleri Günlere Göre Rüyaların Tabirleri

Görüldükleri Günlere Göre Rüyaların Tabirleri Not: Hicri Ay günleri esas alınacaktır GÜN YORUMU 1 Hayırlı haber sevinç ve mutluluktur. 2 Üç gün sonra meydana çıkacak olan büyük sevinçtir. 3 Rüya iyi değildir. Sadaka vermek lâzımdır. 4 Mal ve nimete, işaret eder. 5 Rüya yolculuğa, mal ve nimetin meydana gelmesini temenni etmeye işaret eder. 6 Yola […]

Read More

Nefis Mertebelerinde Rüya Tabirleri

Nefis Mertebelerinde Rüya Tabirleri Nefis mertebeleri yedidir Nefs-i Emmâre: Kâfir, şeytan, münafık ve fâsıkların, Nefs-i Levvâme: Günahkâr mü’minlerin, Nefs-i Mülhime: Âlimlerin, Nefs-i Mutmainne: İlmiyle âmel eden kişiler Nefs-i Radiyye: Evliyâların Nefs-i Mardiyye: Âriflerin Nefsi Safiyye: Nebiler ve rasüllerin -aleyhimü’s-selâm- nefislerinin makamıdır. (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.) Bu yedi nefsin her birinin sıfatları – herkesin kendi […]

Read More

ABA

İbn-i Sîrîn: Rüyada yeşil ve beyaz renkli pamuklu aba görmek veya yeni bir aba giymek; bol miktarda nimet bulacağınıza ve abanın güzelliğince menfaat elde edeceğinize… Siyah veya koyu renkli dar aba giymek; bunun aksine işarettir. Kirmanî: Aba satıcısı, dünyasını dinine tercih eden kişiye… Üzerinizde ipek elbise olduğunu görmek; hem dünyayı hem de ahireti istediğinize işarettir.

Read More

Araba

Rüyada arabaya binmek Arabaya binmek işlerinizin iyiye gideceğine ve bir terfii edeceğinize işarettir. Rüyada dolmuş yapan arabaya binmek Dolmuş yapan arabaya binmek, güzel geçecek ticari amaçlı bir yolculuğaçıkacağınıza işarettir. Rüyada kaza yapmış araba görmek Kaza yapmış araba büyük bir mevki sahibi olmaya; yuvarlanmış araba, itibarınızın kısa süreli olacağına; araba altında kalmak, zenginliğe veya büyük bir […]

Read More

ALLAH AZZE VE CELLE

ALLAH AZZE VE CELLE: Allah Teâlâ mağfiretinin pâk suyu ile hatalarımızı temizlesin. O dilemedikçe bir şey olmaz. Gönül aynasına onun kerem güneşi vurmadıkça da devlet ele geçmez. O, öyle bir kudrete ve azamete sahiptir ki, onun kudret ve azameti karşısında akıllar hayretinden yerlere döşenir. O birdir ve tektir. O’nun eşi, benzeri ve misli olma ihtimali […]

Read More

PİZZA

Rüyada pizza görmek: Rüya sahibi için karşılaşacağı güzel kısmetlere ve çeşitli fırsatlara, imkânları güzel olan bazı iş teklifleri almaya, ticaretle uğraşan kimseler için bol para kazanmaya, iyiliğe, nimetlere, yarar sağlayacak bazı faaliyet ve davranışlara, rüyada pizza görme mal ve mülk edinmeye, çabalarınız ile elde edeceğiniz kazanca, sevince yorumlanabilir. Rüyayı gören kişinin, iş hayatında çok büyük ve […]

Read More

AĞAÇ KAVUNU

Rüyada ağaç kavunu görmek, şerefli, soylu ve evlât sahibi bir kadın ile tâbir edilir. Bazı kere de mühim ve Kur’ân tilâvet eden kimseye, ilme ve amele ve güzel medhe, ülfet ve muhabbete delâlet eder. Yine bazı tâbirciler, ağaç kavununun, çocuğa, çoğu da güzel olan şeylere işaret olduğunu söylemişlerdir. Rüyada yeşil ağaç kavunu görmek, senin bereket […]

Read More

AĞAÇ KABUĞU

Malın bereketine, ondan güzel bir şekilde istifadeye delalet eder. Ağaç kabuğunu soyan birini görmek doğum yaptıran ebe ile tabir edilir. (Ayrıca Bakınız; Kabuk, Ebe.) Rüyada herhangi bir ağacın kabugunu soyan kimseyi görmek, ebe hanim ile tabir olunur. Ebe kadında iyilik sahibi ve asil bir kimse ile tabir edilir.

Read More