*Allame Meclisi: Cin veya gulyabani görmek; fitneye işarettir.