Bilindiği gibi cirit ot üzerinde oynanan bir harp oyunudur.

Bu sebeple rüyada cirit oynadığını görmek, iş hayatında büyük bir mücadeleye delâlet eder.

Denilmiştir ki: Bir kimsenin rüyada cirit görmesi, uzun boylu ve ahmak bir çocuğa delâlet eder.