Ebced Harflerine Göre Rüya Tabiri

Bazı hekimler, rüya tabirinde 28 harften oluşan ebced harflerini esas almışlardır. Şöyle ki; rüya gören kimse, rüyasında gördüğü şeyin hangi harfle başladığına bakar. Söz gelimi “bal” görmüşse, ebced harflerinden “ba”ya, yani “be” harfine bakmalıdır. Buna göre, ebced harfleri şöyledir:

ا      Elif (a, e, i, u harfleri): Murada erme.

ب   Ba (be harfi): Bela ve sıkıntı.

ج    Cim (ce harfi): Sevinç ve mutluluk.

د     Dal (de harfi): Büyüklük.

هـ     Ha (he harfi): Sevinç ve mutluluk.

و    Vav (ve harfi): Murada erme.

ز    Za (ze harfi): İyi hal ve rahatlık.

ح    Ha (kalın he harfi): Zorluk, işin zorluğu.

ط    Ta (kalın te harfi): Yol veya yolculuk.

ى    Ya (ye harfi): Kalabalık ve birleşme.

ك     Kaf (ke harfi): Yalan haber.

ل    Lam (le harfi): Sıkıntılardan kurtulma.

م    Mim (me harfi): İşlerde başarıya ulaşma.

ن     Nun (ne harfi): Zayıflık ve tembellikten kurtulma.

س    Sin (se harfi): Şeref ve yücelik.

ع    Ayn: Saadet ve mutluluk.

ف Fa (fe harfi): Perişanlık ve hayıflanma.

ص   Sad (kalın se harfi): İyi haller.

ق    Gaf (Kalın ge harfi): Doğruluk ve güvenilirlik.

ر    Ra (re harfi): Huzur ve mutluluk.

ش   Şin (şe harfi): Doğruluk ve güvenilirlik.

ت   Ta (te harfi): Mali zarar ve telef.

ث Sa (peltek se harfi): Bir kimseye karşı özlem.

خ   Kha: İyi hal.

ذ    Zal (peltek ze harfi): Makamda terfilik ve yükseliş.

ض Zad: Kötü hal, perişanlık.

ظ   Za (kalın ze harfi): Güç ve derman.

غ   Ğayn: Hayır, güven ve bereket.