Rüyada Yılan Görmek

Gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine; Vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek aile fertlerinden birinin düşmanlığına işarettir.

Yılan, sel ve devlete işarettir.

Rüyada yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza,

Yılanlar hastalık ve kederi anlattığı gibi, düş kırıklıklarının da işaretçisidirler.

Yılan, şer, kıskançlık, hile ve düşmanlıkla yardımdır.

Bazen de yılan küffara ve bid’at sahiplerine işarettir.

Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir, hilekar bir düşmanla tabir olunur.

Rüyada yılanın sürünerek size doğru geldiğini görmek

Yılanın sürünerek size doğru geldiğini görmek; düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına işarettir.

Rüyada yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek

Yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek; bir düşmanınızı yeneceğinize, yılan eti yemek; bir işten fayda elde etmeye işarettir.

Rüyada yılan ile konuşmak

Rüyada yılan ile konuşmak; düşman ile barışmaya işarettir.

Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek

Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin yaklaşmasına.

Rüyada yılanla boğuşmak

Yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye.

Rüyada yılanı öldürmek

Yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye.

Bir kimse bir yılan öldürdüğünü görse, bir kadınla evlenir.

Yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek eşinin vefat etmesine.

Rüyada yılan tutmak

Yılan tutmak, korktuğu şeyden emin olmaya, yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere.

Rüyada büyük yılan görmek

Büyük yılan büyük ve güçlü düşmana.

Rüyada küçük yılan görmek

Küçük yılan zayıf düşmana.

Rüyada yılanın uçarak yükseldiğini görmek

Yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye.

Rüyada yere yılan düşmesi

Yere yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına.

Rüyada başının üzerinde yılan görmek

Başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya.

Başında yılan olduğunu görenin sanı devlet ricali yanında yüce olur.

Rüyada kab dolusu yılan görmek

Kab dolusu yılan görmek müslümanlara buğzetmeye.

Rüyada yeşil yılan görmek

Yeşil yılan din düşmanına etrafında yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine.

Rüyada yılandan korkmak

Yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya.

Rüyada evde yılan görmek

Evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana.

Evinde yılan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna, evin dışında yılan görmek düşmanın dışarıda bulunduğuna delalet eder.

Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı – kocanın kavga etmesine işaret eder.

Rüyada yılanın evden çıkması

Eğer yılanın bir evden çıktığını görse, o ev harap olur.

Rüyada ev yılanı görmek

Ev yılanı komşu, sahra yılanı, yol kesicidir.

Rüyada yılan eti görmek

Yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına.

Rüyada yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek

Yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye.

Rüyada yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek

Yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya.

Rüyada altın, gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek

Altın, gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek büyük hayra.

Rüyada arkadan yürüyen yılan

Arkadan yürüyen yılan hileli düşmana.

Rüyada engerek yılanı görmek

Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir.

Engerek yılanı bir bela anlamını taşır.

Rüyada çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek

Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir.

Rüyada yılan öldürmek

Bir yılan öldürdüğünü gören düşmanına üstün gelir.

Rüyada Yılanın eti, derisi, kafası, kuyruğu ve kemiğini görmek

Yılanın eti, derisi, kafası, kuyruğu ve kemiği düşmanın malına işarettir.

Rüyada yılanı öldürüp eliyle yerden kaldırdığını veya parçalayıp öylece kaldırdığını görmek

Bir yılanı öldürüp eliyle yerden kaldırdığını veya parçalayıp öylece kaldırdığını gören, düşmanına üstünlük sağlar ve malını alır.

Rüyada yılanın kendisine güzel bir söz söylemesi

Yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören, düşman ile barışır. Bir rivayete göre hayır ve menfaate erer. Başka bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alır.

Rüyada ayaklı yılan görmek

Ayaklı yılan görmek, düşmanın kuvvetine işarettir.

Rüyada etrafında toplanmış bir çok yılanlar görmek

Etrafında toplanmış bir çok yılanlar görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına; bunların kendini soktuğunu görmek, onlardan zarar göreceğine; sokmaması, zararı dokunmayacağına delalet eder.

Rüyasında tırnaklı, pençeleri ve boynuzları olan yılan görmek

Rüyasında tırnaklı, pençeleri ve boynuzları olan yılan görmek, gayet serli büyük bir düşmana işarettir.

Rüyada yılandan korktuğunu görmek

Bir yılandan korktuğunu gören, düşman şerrinden emin olur.

Rüyasında yılandan korkmadığı halde ondan kaçtığını görmek

Bir yılan görüp korkmadığı halde ondan kaçtığını gören, kederlenir.

Rüyasında burnundan, memesinden cinsi organlarından yılan çıktığını görmek

Cabir’ül Mağribi’ye göre, rüyasında burnundan, memesinden cinsi organlarından yılan çıktığını görenin evladı kendisine düşman olur.

Rüyasında yılanın kulağından, göbeğinden veya ağzından çıktığını görmek

Yılanın kulağından, göbeğinden veya ağzından çıktığını görmek, ev halkının rüyayı görene düşman olduklarına delalet eder.

Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıksa, ölmesine işarettir.

Ağızdan yılan çıkması kötü suz söyleyerek bundan zarar görmeye.

Rüyada Ağzına yılan girdiğini görmek

Ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya.

Rüyada koynundan yılan çıktığını görmek

Halit el-İsfehanı’ye göre; koynundan yılan çıktığını görene, oğlu düşman olur.

Rüyada yastığı veya yatağı üzerinde bir yılanı öldürdüğünü görmek

Yastığı veya yatağı üzerinde bir yılanı öldürdüğünü görenin, eşi vefat eder.

Rüyada yılan yumurtası görmek

Yılan yumurtası zayıf düşmanla tabir olunur.

Rüyada yılanla uğraştığını görmek

Bir yılanla uğraştığını gören, düşmanı ile kavga eder, kendini bir yılanın soktuğunu gören, düşmanından zarar görür.

Rüyada ev yılanı görmek

Bir ev yılanı gören, düşman şerrinden uzak kalır.

Rüyada yılanı kesip parçaladığını görmek

Bir yılanı kesip parçaladığını gören, düşmanından öcünü almış olur.

Rüyada yılan beslediğini ve ondan korkmadığını görmek

Bir yılan beslediğini ve ondan korkmadığını gören, büyük bir mevkie ulaşır.

Rüyada büyük bir yılan görmek

Rüyada büyük bir yılan görmek, düşmana işarettir.

Rüyada ağzına bir yılan girdiğini görmek

Rüyasında ağzına bir yılan girdiğini gören, büyük bir ilim sahibi olur.

Rüyada kara yılanı görmek, Rüyad su yılanı görmek

Ebu Sait El-Vaiz’e göre, kara yılanı görmek mal edinmeye; su yılanı görmek, hatırı sayılan biriyle arkadaşlığa; ejderha görmek, kuvvetinin ve kudretinin artmasına delalet eder.

Rüyada yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını görmek

Rüyasında bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını gören, sevinir; bir yere gökten bir yılan düştüğünü görmek, o yerin idarecisinin ölümüne işarettir.

Rüyada Basının üzerinde yılan görmek

Basının üzerinde yılan gören, hükümet makamlarınca itibarlı sayılır.

Rüyada yılanlarla dolu bir yer görmek

Yılanlarla dolu bir yer görmek, müslümanlara karşı düşmanlığa yorumlanır.

Rüyada yılan görmek on şekilde tabir olunur

Cafer-i Sadık’a (RA) gore, rüyada yılan görmek on şekilde tabir olunur; Gizli düşmanlık, geçim, selamet, hükümet, emirlik, devlet, eş, evlat, ölüm ve sel.

Rüyada iri ve uzun yılan görmek

Bir başka rivayete görede: Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir.

Bazen de, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir.

Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve serli komşuya işarettir.

İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail olur.

Rüyada yılan

Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya birkadın yahut da bir çocuktur.

Yılan, mal sahibi düşmandır.

Rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha

Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir.

Rüyada Yılanı kendi evine soktuğunu görmek

Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, oyılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır.

Rüyada yılanı tuttuğunu görmek

Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir.

Eğer yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur.

Rüyada yılanın ısırdığını görmek

Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanıtarafından bir eza ve meşakkat erişir.

Rüyada yılanı yaktığını görmek

Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanını katleder ve düşmanlarına galip gelir.

Rüyada yılanın uçtuğunu görmek

Yılanın uçtuğunu görse, düşmanlan başka bir yere gider.

Rüyada küçük yılan görmek

Küçük yılan, küçük çocuktur.

Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder.

Rüyada sokaklarda yılanların gezdiğini görmek

Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydanagelmesine işarettir.

Rüyada yılan avladığını görmek

Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmaklaonlardan bir şey elde eder.

Rüyada siyah yılan görmek

Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyledüşmanının en şiddetlisidir.

Rüyada beyaz yılan görmek

Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.

Rüyada yılanın deliğinden girip çıktığını görmek

Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzünedecek şeytanın tasallutuna işarettir.

Rüyada yılanla kavga ettiğini görmek

Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbeder vedüşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar.

Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümid kesilir.

Rüyada döşeğinde bir yılan öldürdüğünü görmek

Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder.

Rüyada iki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını görmek

İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder.

Rüyada yılanın etini çiğ olarak yediğini görmek

Rüyada yılanın etini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir.

Rüyada Yılanın etini pişirerek yediğini görmek

Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur.

Rüyada yılanın zehirleyerek vücudunnun şiştiğini görmek

Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunnun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder.

Yılanın zehiri kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur.

Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır.

Eğer bu halden olduğunu görse, düşmanı onu öldürür.

Rüyada yılanın sivri dişleri

Yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir.

Rüyada evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan kormadığını görmek

Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan kormadığını görse, o kimse kendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarını görür.

Rüyada su yılanları görmek

Rüyada görülen su yılanları maldir.

Rüyada beyaz ve küçük yılan görmek

Rüyada yakasında ve kolunda kormadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmesi, faydalı maldır.

Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olduğunu görmek

Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş birtakım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine işarettir.

Rüyada arkadan yürüyen yılan görmek

Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır.

Rüyada yılanların gözü önünde yürüdüklerini ve etrafında dolaştıklarını görmek

Yılanların gözü önünde yürüdüklerini ve etrafında dolaştıklarını gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana işarettir.

Rüyada yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçmak

Bir yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa, düşmanından emin olur ve ona zafer bulur.

Rüyada ölmüş yılan görmek

Ölmüş bir yılan görse, kendi çabası olmadan Allah-u Teala düşmanını helak eder.

Rüyada yılanların zarar ve ziyan vermeksizin evine girip çıktıklarını görmek

Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarını görse, bu rüya akrabalarından olan düşmana işarettir. O yılanları yine aynı şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına işarettir.

Rüyada yılanı iki parça etmek

Yılanı iki parça ettiğini görse, düşmanın düşmanlığını yarıda keser, düşmanlık ve hilesini yapmaktan onu meneder.

Rüyada büyük yılan öldürdüğünü görmek

Bir şehirde yılanların öldürüldüklerini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehre sahip olur.

Rüyada yılanı yüksek bir yere çıkıyor görmek

Yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlık ve sevince erişir.

Rüyada yılanı yüksek bir yerden indiğini görmek

Yılanın yüksek bir yerden indiğini görse, o yerde bir lider olur.

Rüyada yılan eti yediğini görmek

Yılan eti yediğini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder,Bir yerden bir yılan çıktığını görse, o yerde meydana çıkacak bir azabaişarettir.

Rüyada yılanın, kendisini yuttuğunu görmek

Yılanın, kendisini yuttuğunu gören kimse, devlet ve saltanata nail olur.

Rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezindiğini görmek

Rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezinmek, dereler dolusu,sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir.

Rüyada ağzına yılanın girdiğini görmek

Ağzına yılanın girdiğini gören kimse düşmanını kahreder.

Rüyada yılanı bedenine sardığını görmek

Bir yılanı bedenine sardığını görse, o kimse bedenine kemer takar.

Rüyada arkasından eliyle yılan çıkardığını görmek

Arkasından eliyle yılan çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından birmusibet erişir.

Rüyada yılan tutan kimseyi görmek

Rüyada yılan tutan kimseyi görmek serli kimselerle geçinmeye, buğz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye işarettir.

Eğer yılancının yanında yılanlar varsa ve rüyayı gören de hasta ise ömrünün uzun olmasına işarettir.

Rüyada Boğa yılanı görmek

Boğa yılanı ise, karışık ve kötü günlerin yaklaşması olarak değerlendirilir.