isim

Büyük Rüya Tabirleri | Anonim

Cafer Sadık: Rüyada Ebulfazl (fazilet babası) , Ebul-hayr (hayır babası) ve Ebusaid (saadet babası) gibi güzel isimler veya güzel künyeler işitmek; hayra…

Ebucehil (cehalet babası) ve Ebuleheb (ateş babası) gibi kötü künyeler işitmek; kötüye işarettir.

İbn-i Sirin: Muhammed, Ali, Ahmed, Said, Salih vb. gibi güzel isimlerle çağrıldığınızı duymak; hayra, kötü isimlerle çağrıldığınızı duymak ise kötüye işarettir.

Kirmani: Adınızın değiştiğini, Ahmed, Muhammed, Mahmud, Ali vb. gibi güzel isimlerle çağırıldığınızı görmek; adınızın hayırla anılacağına işarettir.

Bunun aksini görmek, halkın sizi kötü isimle yad edeceği anlamına gelir.

İslami Rüya Tabirleri | İslam Uleması

Kişinin rüyada ismini değiştirdiğini görmesi, rüyanın hayırlı olması ile tâbir edilir.

Rüya sahibi mutlu ve selâmette olur.

Rüyada başka bir isimle çağırıldığını görmek, eğer güzel bir isimle çağırıldıysa, bu ismin mânâsının güzelliği derecesine göre yüceliğe, şerefe ve keramete nail olmaya delâlet eder. Çağırılan ismin kötü olması, bunun tam zıddı.

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi | Allame Meclisi

Bakınız; Ad.

Rüyadaki isimler çok önemlidir.

İsmin anlamı çok büyük değer taşımaktadır.

Rüyada adinin baska bir isimle degistiğini gören, yeni bir hayata baslar ve mutlu olur. Kendisinin baska bir adla çagrildiğini görmek, eğer çagrilan ad kötü bir ad ise, basina kötü bir is geleceğine; iyi bir ad ise delalet ettigi manaya göre bir hale ugrayacağına işarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada ismini degistirdiğini gören kimsenin falinin hayırlı olmasi ile işaret eder.

Rüya sahibi mutlu ve selametle olur.

Baska bir isimle çagnldiGini gören kimse, eğer çagnidigi isim kötü bir isim ise büyük bir ayip ve siddetli bir hastaliğına işaret eder.

Eğer güzel bir isimle çagrildiysa, bu ismin manasinin güzelligi derecesine göre yücelige serefe ve keramete nail olacağına işaret eder.

Rüyada adinin yanlis söylenmesi veya kendisinin baska bir isimle çagirildiğini görmek, bulundugu ticari veya siyasi durumunun degiseceğine işarettir. Söylenen adinin mana olarak iyi olmasi hayir, manasinin kötüye delalet etmesi ise serre yorumlanır.

Rüya Tabirleri Sözlüğü | İslam Alimi

Kendi ismiyle çağırıldığını görmek insanlar arasında iyi bilinmeye, kötü nam yapmış bir isimle anılmak kusurlu hal ve davranışlara, iyi insanların ismiyle çağrılmak ya da böyle bir adla kendi isminin değiştiğini görmek iyi bilinmeye ve hayırla anılmaya ddelalet eder.

Rüyada duyulan adlar çok önemlidir ve bu adların anlamlarına göre yorumlanır.

Rüyada adinin baska bir isimle degistiğini gören, yeni bir hayata baslar ve mutlu olur. Kendisinin baska bir adla çagrildiğini görmek, eğer çagrilan ad kötü bir ad ise, basina kötü bir is geleceğine; iyi bir ad ise delalet ettigi manaya göre bir hale ugrayacağına işarettir.

Rüyalar Kitabı | Müellif

Kişinin rüyada isminin değiştiğini görmesi, hayra, saadet ve selâmete işarettir. Güzel bir isimle kendisine hitap edildiğini görmek, izzet ve şerefe delâlet eder. Kör, topal, aksak ve sevimsiz bir isimle hitap edildiğini görmek, çirkin bir nam ile anılmaya delâlet eder.


İsim | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: İsim


Girişim

Rüya Yorumlama Sanatı

Bakınız; Harekete Geçmek. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Hısım Akraba

Büyük Rüya Tabirleri

Bakınız; Akraba. ... Büyük Rüya Tabirleri

İbrişim

Büyük Rüya Tabirleri

Bir kadının rüyada ibrişimle nakış yaptığını görmesi, sevineceği bir habere ve bir yerden gelecek yardıma delâlet eder.

İbrişim görmek, bazı kere de yolculuk ile tâbir olunur. ... Büyük Rüya Tabirleri

İbrişim

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada ibrisimle bir nakis islediğinizi veya isle-yen birini görmeniz, büyük bir kimseden hayırlı bir yardım görece-ğinize, fakir iseniz oldukça bol bir hayata kavusacağiniza, zengin iseniz daha da zengin olacağiniza delalet eder. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Kaymak (İsim)

Rüya Yorumlama Sanatı

Allame Meclisi: Kaymak görmek; nimet ve zenginliğe işarettir.

... Rüya Yorumlama Sanatı


Benzer Aramalar