Ruyada Kartal Sesi Dit Mal | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Kartal Sesi Dit Mal


Cemal

İslami Rüya Tabirleri

Bir kimsenin rüyada güzel bir yüz görmesi, sevince ve müjdeye delâlet eder. ... İslami Rüya Tabirleri

Davul Sesi

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Davul sesi cimri ve tutucu ve halkin gözüne çarpan birtakim zenginlere işarettir. Her türlü ses. samata ve gürültü çikaran seyler rüyada, cimri bir takim zenginlere işarettir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Gülsuyu Şişesi

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada gülsuyu sisesi, hizmetçi veya hanimdir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Hamal

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada kendisinin hamal olduğunu ve ağır bir yük taşıdığını görmek, yükün ağırlığı nisbetinde üzüntü ve kedere delâlet eder.

Bazı kere de hamal görmek, halkın eziyetine tahammül eden ve halkın ihtiyacını gören kimeseye işarettir. Yine rüyada hamal görmek, meclislerde söz sahibi olmaya ve mevkinin yükselmesine delâlet eder. Çünkü hamal, kendisine verilen işi eksiksiz yerine getirir. ... İslami Rüya Tabirleri

Hamal

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada hamal görmek üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada hamal olduğunu gören kimse, yüklendiği yükün ağırlığı nispetinde sıkıntıya düşer. ... Büyük Rüya Tabirleri

Hamal

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Sıkıntı ve kedere, eziyetlere katlanmaya, yumuşak huylu sabırlı kemselere delalet eder. Kişinin sorumluluklarından kurtulacağına işaret eder. Sabır, çalışma, sebat sayesinde kişi istediğini elde eder.

Rüyada hamal görmek, hatiri sayilir bir kisi ola-rak tabir olunur. Hamal olup yükünün hafif görmek, hayir ve menfaate, yükünün agir olmasi günahlarinin çokluguna, baskasi için parasi ile yük tasidiğini görmek, kedere, para alma-dan yük tasidiğini görmek halka yardıma delalet eder.

Bir baska rivayete görede: Rüyada agir bir yük yüklendiğini gören kimse yükün agirligi nisbetinde üzüntü ve kedere girer.

Rüyada hamal görmek, halkin eziyetine tahammül eden ve halkin ihtiyaç gören kimseye işaret eder. Hamal sıkıntı ve keder ve yumusak huylu bir kimsedir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Hamal, Hamallık

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Allame Meclisi: Hamal görmek; dindar ve mümin biri olduğunuza işarettir.

İbn-i Sirin: Hamallık, günahlar konusunda tehlikeye işarettir. «Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için (öyle derler) .

Bak ki yüklenecekleri şey ne kötüdür!»[119]Cabir Mağribi: Karşılık almadan hamallık yaptığınızı görmek; yardımsever birine iyilik yapacağınıza…

Ücret karşılığında hamallık yaptığınızı görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Harp Malzemesi

Rüya Yorumlama Sanatı

Harp malzemesi muzir sözlerle tabir olunur.

Bunlardan birinin kendisine isabeti, sözün tesirine ve isabet etmeyisi de sözün tesir etmediğine delalet eder. Hüseyin Hüsnü el Hüseyni demistir ki: Bütün harp aletleri büyük ve kü-çük olmasina göre top ve tüfek gibi tabir edilir.

Bunlardan birisini rüyada görmek, tabircinin anlayisina ve görülen zamana göre münasip sekilde tabir edilmelidir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Kartal

Rüyalar Kitabı

Rüyada bir kartal yavrusuna mâlik olduğunu görmek, kadri yüce bir çocuk ile tâbir olunur.

Rüyada görülen kartal, Nebi, melik ve salih kimseler ile de tâbir olunur. Kartal uzun ömre, çok mala ve habere delâlet eder.

Rüyada büyük bir kartala mâlik olduğunu görmek, büyük bir mülke, izzet ve şerefe ve kuvvete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada kartal görmek, sekiz vech ile tâbir olunur: a) Şeref, b) Siyaset, c) Zikr-i cemil, d) Güzel şöhret, e) Ulvî ve yüce mertebe, f) Sefer için emir, g) İzzet, h) Kuvvet.

Danyal (a. s. ) da şöyle demiştir: Rüyada kartal görmek, melik ve sultana delâlet eder.

Rüyada hanesine ve mahalline bir kartalın indiğini görmek, o mahal ve belde melik ve reisinden hayır, şeref ve menfaat erişeceğine işarettir.

Rüyada bir kartala rakip olarak gökyüzüne kadar uçtuğunu görmek, uzun bir yolculuğa delâlet eder.

Rüya sahibi bu sefer esnasında nimet, şeref ve mala nail olur.

Bir kimsenin rüyada kendisine kartalın pençesiyle vurduğunu görmesi, devlet reisi tarafından erişecek zarara delâlet eder.

Rüyada kartal yavruları görmek, necib evlatlara işarettir. Kartalın eti, tüyü, kemiği, büyükler tarafından gelecek hayır ve şerefe ve mertebeye delâlet eder.

Rüyada bir kartalın kendisini yüklendiğini ve onunla beraber evine doğru uçtuğunu görmek, iyi ve faydalı bir yolculuğa delâlet eder. Kartalla beraber göğe doğru uçtuğunu görmek ise, yolculuk esnasında öleceğine alâmettir.

Rüyada kartal etinden yediğini veya kanadından, kemiğinden bir şey aldığını görmek, devlet reisi tarafından gelecek mala delâlet eder. ... Rüyalar Kitabı

Kartal

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada kartal görmek uzun ömür ve geniş rızka işaret eder. Kartala sahip olduğunu görmek büyük mülke izzet ve şerefe kavuşur.

Bir kimse rüyasında kartalın üstünde görse uzak yolculuğa çıkar.

Bu rüyayı gündüz gören kimse, hasta olur.

Eğer kartal yavrusu kendisini tırmalarsa, o kimsenin hastalığı uzar.

Rüyada kartal gören ve sesini işiten kimse bir adamla mücadele ve kavga eder.

Bir kimse rüyasında bir kartalın kendisini yüklendiğini ve onunla beraber evine doğru uçtuğunu görse, o kimse iyi bir yolculuk yapar.

Bir kimse rüyada kendisiyle beraber kartalın gökten düştüğünü görse, 0 kimsenin emel ve arzusu tamamlanmaz. ... İslami Rüya Tabirleri

Kartal

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada kartal görmek başarınınişaretidir.

Bir kartal öldürmek dertlerin aşılacağı anlamını taşır. ... Büyük Rüya Tabirleri

Kartal

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Cafer Sadık: Rüyada kartal görmenin iki tabiri vardır:

1-Zalim ve cani yönetici

2-Dindar olmayan alimAllame Meclisi: Kartal görmek; bir topluluğa lider olacağınıza işarettir.

Çağdaş Ulema: Canlı kartal görmek; kazanca işarettir.

... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Kartal

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Şeref ve itibara, güzel bir adla anılmaya, övgüye ve memuriyete; Kartal ülkenin melikine, eve bir kartal konması devlet kuşu ve talihli günlere, Kartalı sevk ve idare etmek yahut ona binerek uçmak şeref ve yüceliğe, Kartalın yere doğru süzülerek inmesi vefatın çok yaklaştığına, Kartalın eti, kemiği ve tüyleri hayra, yeni derecelere ve itibar kazanmaya, Kartalın başı üzerine konduğunu görmek idam edilmeye, Kartal yavrusu necib evlada delalet eder.

Rüyada kartal görmek başarının işaretidir.

Bir kartal öldürmek dertlerin aşılacağı anlamını taşır.

Rüyada kartal görmek başarının işaretidir.

Bir kartal öldürmek dertlerin aşılacağı anlamını taşır. Yükseklerde uçan kartal görmek, başarının işaretidir. Hayallerinizi gerçekleştirecek ve büyük başarılara imza atacaksınız. Güç, başarı, nüfus, mevki olarak yorumlanır.

Rüyada kartal görmek, kuvvetli, heybetli, savasabilir biriyle tabir olunur.

Bir kartali olup kusun da kendisine itaat ettiğini gören, devlet adamlarina yakın ve arkadas olur.

Bir kartala binerek uçtugunu gören, büyük bir serefe erer veya uzun bir yolculuga çikar.

Bir kartal avladiğini gören, devletin itimadini kazanip her yerde söz sahibi olur.

Bir kartalin kendisine pençesiyle vurdugunu gören, devletten zarar görür. Gökten bir kartalin süzülüp indiğini gören, hemen vefat eder.

Rüyada kartal yavrulari iyi evlada, eti, kemigi, tüyü, büyükler tarafindan verilecek mala ve serefe işarettir. Kirmani'ye göre; bir kartala binerek göge kadar uçtugunu gören, uzun bir yola gider ve bu yolculukta nimet, seref ve mal elde eder.

Eğer düserse, bunlardan yoksun kalir.

Bu uçustan geri dönmez ise, vefat eder. Selametle dönerse. hayir bulur.

Rüyada görülen kartallar, pençesiz, yani tirnaksiz iseler, meleklerle tabir olunur. Kartal yavrularini tuttugunu gören, evli ise esi erkek çocuk dogurur.

Evli degilse genç bir kizla evlenir.

Basinin üstünde bir kartal durdugunu gören, asilir.

Danyal aleyhisselama göre; evine veya mahallesine bir kartal indiğini görmek, o yer hakiminin bir hayirda bulunacağına delalet eder.

Cafer-i Sadik'a göre ; rüyada kartal görmek sekiz sekilde tabir edilir: Seref, emir, baskanlik, meth (övgü) , iyi ün, yüksek bir mevki, emir ve yolculuk.

Bir baska rivayete görede: Bir kimse rüyada kartalla mücadele ettiginl görse, amiri ona kizar ve onu rahatsiz etmek için zalim bir kimseyi ona musallat eder. Kartala malik olduğum gören kimse, büyük bir mülke, izzet ve serefe kavusur.

Bir kimse rüyada bir kartala malik olduğunu, onunla beraber uçtugunu ve kendisinden korkmadiğini görse, o kimsenin isi iyi ve kendisi zalim olur. Kartal yavrusuna kavustugum gören kimsenin kadri yüce bir çocugu olur.

Bu rüyayi gündüzün gören kimse, hasta olur.

Eğer kartal yavrusu kendisini tirmalasa, o kimsenin hastaligi uzar.

Rüyada bogazlanmis olarak görülen kartal devlet ricalinden birisinin ölümüne işarettir. Kartal, salih kimselerle de tabir edilir.

Rüyada kartal gören ve sesini isiten kimse bir adamla mücadele ve kavga eder. Kartal etinden yiyen veya onun kanadindan ya da kemiginden bir sey alan kimseye, mal gelir.

Bir kimse rüyada bir kartalin kendisini yüklendiğini ve onunla beraber evine dogru uçtugunu görse, o kimse iyi bir yolculuk yapar. Onunla beraber göge dogru uçtugunu görse, onun yolculuk esnasinda öleceğine işarettir. Kartal uzun ömre, çokça mala ve harbe işarettir.

Bazen de bu kusu görmek; bid'ata ve hidayetten sapikliga gitmeye işarettir.

Bazen de bu kus, aile efradini kiskanmaya işarettir.

Bir kimse rüyada kendisiyle beraber kartalin gökten düstügünü görse, o kimsenin maksat ve arzusu tamamlanmaz. Başarının işaretidir.

Bir kartal öldürüyorsanız, tüm sorunların üstesinden gelecek ve engelleri aşacaksınız. Başarının işaretidir.

Bir kartal öldürüyorsanız, tüm sorunların üstesinden gelecek ve engelleri aşacaksınız. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Kaşımak Ve Tırmalanmak

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada kasimak ve tirmalamak, malda zarardir.

Bundan dolayi, birisinin kendisini kasidiğini görse, o insanin kendisi veya bazi akrabasinin malima zarar ve ziyan dokunur. Kasinan yerde sis, kan, irin ve sari su gibi seyler olursa kasiyan kimse kasinan hakkinda bir s söz söyler ve kasinmis olan kimse mala nail olur.

Alninin kasinildiğini gören hemen ölür. Kasimak, cimrilikten, fisktan (günahtan) ve küfürden insanin tanindigi kötü seye işarettir. Kasimak, sözde kötülük ve tacize işarettir. ... İslami Rüya Tabirleri

Mal

Rüyalar Kitabı

Rüyada bir yerde gömülü mal, yani hazine görmek, ilme ve menfaata delâlet eder. Çok çok mala sahip ve malik olduğunu görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur. Çünkü mal insanı meşgul eder ve çok kere de ahireti unutturur. ... Rüyalar Kitabı

Mal

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada mal görmek mal elde etmeye ve yeni dostlar kazanmaya, rüyada mal dağıtmak ise dertlerden kurtulmaya işaret eder. ... İslami Rüya Tabirleri

Mal

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyasında mal satın almak iyi bir fırsattır. Mal satmak ise fırsatın kaçacağını haber verir. ... Büyük Rüya Tabirleri

Mal Ve Mülk

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Dünya için gerekli olan fakat onlarla birlikte yaşanan fitneye, çekilen sıkıntılara delalet eder. Zira yoksulluk zillet, varlık ise sıkıntı ve mücadeleyi beraberinde getirir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Mala

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Sıvacıların kullandıkları bu aleti görmek istikbalin ve işlerin iyi olacağına delâlet eder. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Mala

Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyada mala görmek çalismakla yorumlanır.

Rüyanizda mala ile evinizde bazi tamirat yaptiğinizi görmek, elinizdeki isleri bitirmek için gece gündüz çalistiğinizi, hatta bunlarin bir kismini da evinize getirerek, esinizin karsi koymasina ragmen, çalistiğinizi gösterir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Malak

Rüyalar ve Yorumları

Davranışlarınıza dikkat etmezseniz çevrenizdeki insanları teker teker kaybedeceksiniz demektir. ... Rüyalar ve Yorumları

Malak

Rüyaların Anlamı

Davranışlarınıza dikkat etmezseniz çevrenizdeki insanları teker teker kaybedeceksiniz demektir.

Davranışlarınıza dikkat etmezseniz çevrenizdeki insanları teker teker kaybedeceksiniz demektir. ... Rüyaların Anlamı

Malul

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada bir malul kimse görmek veya sizin bir yerinizden bir sakatlik görmeniz. yapmak istediklerinizin sakincali seyler olduğuna dair bir uyaridir.

Bu düsüncenizi yerine getirirseniz mutlaka bir zarara ugrayacaksiniz demektir. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Peşin Para İle Veresiye Mal Almak

Rüyalar Kitabı

Rüyada pesin para ile veresiye mal aldiğini görmek, ölçü veya miktarini beyan veya bir seyin iyilik ve kötülük vasfini tayin etmekle muayyen rizki yenilemeye delalet eder.

Bir kimse rüyada böyle bir alis veris isleminde bulundugunu veya kendisi aleyhinde veresiye alisverise dair bir sey iddia olundugunu görse, uyaniklilik halinde anlatilan sözlerce kazanan nail, olur veya herhangi bir husustan dolayi zimmetlenir. Çünkü, selam mezkur esyalari vasif, beyan ve tayin etmekle meydana gelir. ... Rüyalar Kitabı

Peştamal

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada peştamal görmek hacca gitmeye ve ihrama girmeye işaret eder. ... İslami Rüya Tabirleri

Peştamal

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada peştamal görmek, bir arkadaşınızla kavga edeceğinize işaret eder. Peştamal kullanmak, erkek için de, kadın için de evlenmeye işarettir. ... Büyük Rüya Tabirleri

Peştamal

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Çağdaş Ulema: Büyük peştamal görmek; kendinizin veya bir yakınınızın ağır bir hastalık geçireceğine işarettir.

... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Peştamal

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Hizmetçiye, bekar için evlenmeye, evli kimse için ihram giyerek hac yahut umre yapmaya delalet eder.

Rüyada peştamal görmek, bir arkadaşınızla kavga edeceğinize işaret eder. Peştamal kullanmak, erkek için de, kadın için de evlenmeye işarettir.

Rüyada peştamal görmek, bir arkadaşınızla kavga edeceğinize işaret eder. Peştamal kullanmak, erkek için de, kadın için de evlenmeye işarettir. Çıplak erkek peştemal takarsa hatasını, kusurunu saklar.

Bekar kadın peştemal takarsa ise evlenir. Peştemal temiz ve güzelse evlilik mutluluk verecektir. Kirli ise evlenilen kimse cimri olacak demektir.

Rüyada pestemal görmek, hizmetçi ile yorumlanır, Rüyasında pestemal kusandiğini gören evine bir hizmetçi alir. Pestemalini çikarip bir kenara atanin hizmetçisi varsa ayrilir, yoksa evinden bir kimse gurbete gider.

Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen pestemal hizmetçiye, bazen de hacc ve ihrama işarettir.

Rüyada peştemal görmek; gören kişi bekar ise evliliğe,evli ise saygınlığının artacağına işarettir. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Peştemal

Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyada peştamal görmek, hac ve ihrama delâlet eder.

Bazan hizmetçiye, bazan da bekâr kimsenin evlenmesine işarettir.

Evli kimseler için de şeref ve şanın artacağına delâlet eder. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Salih Amal

Rüya Yorumlama Sanatı

Kişinin kendini hayırlı işler yapar halde görmesi onun salih bir kul olduğun delalet eder. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Tehdit Etmek

Rüyalar Kitabı

Bakınız; Korku / Korkutmak. ... Rüyalar Kitabı

Tırmalamak

Büyük Rüya Tabirleri

Bakınız; Kaşımak.

Rüyada birini tırmalayan kimse para kaybeder. Tırmalanan kimse ise para sahibi olur.

Bir hayvanın tırmalaması ise hayvanına göre para veya kıskançlıktır. ... Büyük Rüya Tabirleri

Tırmalanmak

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada tırmalandığınızı gördüyseniz, size zarar vermeye çalışan düşmanların varolduğuna işaret eder. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Top Sesi

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada top sesi duymak, hayret edilecek haberlere ve hadiselere işarettir. ... İslami Rüya Tabirleri

Benzer Aramalar