Sok Olmak | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Sok Olmak


Çıkmaz Sokak

Rüya Yorumlama Sanatı

Yollar insanı menzile ulaştırır.

Bu sebeple yolun düzgün ve sağlam olması gerekir.

Rüyada görülen çıkmaz sokak, sonu olmayan bir macera ile tâbir olunur. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Çıkmaz Sokak

Rüyalar ve Yorumları

Rüyada çikmaz bir sokaga girdiğinizi oradan nasil çikabileceğinizi düsündügünüzü görmek, giristiğiniz bir iste islerin sarpa sardiğına ve sermayenizin batma tehlikesinde bulunduguna, memur iseniz yaptiğiniz yanlis bir isten dola-yi amirleriniz tarafindan çok fena azarlanacağiniza ve belki de isinizden olma tehlikesiyle karsi karsiya bulundugunuza, halktan bir kimse iseniz, mahalle halki karsisinda çok kötü bir durumda kalacağiniza delalet eder. ... Rüyalar ve Yorumları

Keten Bitkisini Söken

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada keten bitkisi söken kimseyi görmek, isleri bozmaya, sanat veya yer degistirmeslne ya da söz götürüp getirmeye ve secaatli birisinin malina müdahale eden birisine delalet eder. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Sokağa Bırakılmış Yeni Doğmuş Çocuk

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada bir yere atilmis çocugu bulmak «bunun üzerine Firavunun adamlari onu yitik olarak aldilar. Çünkü o, akibeti kendileri için bir düsman ve bir tas olacakti» (Sürei Kasas, ayet 8) mealindeki ayet işaretince düsmana delalet eder.

Bazan da bu rüya «iste (böylece) onu anasina iade ettik, ta ki gözü aydin olsun, tasalanmasin» (Sürei Kasas, ayet 13) ve «Böylece seni tekrar annene verdik ki gözü aydin olsun» (Surei Taha, ayet 40) mealindeki ayetlerin işaretince esyanin önceden bulundugu bir durum üzerine avdet etmesine, üzüntü ve kederlerin gitmesine delalet eder. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Sokak

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Kişinin rüyada herhangi bir sokağa girdiğini görmesi, yemini bozmaya, şahitliğe ve birtakım yollara delâlet eder.

Rüyada sokak arasında dolaşan adamı görmek, hayır ve iyilik yapan, şer ve kötülükten sakınan ve insanları sakındıran vaize delâlet eder.

Rüyada karanlık bir sokağa girdiğini görmek, Hak’tan yüz çevirmeye ve bidat işlemeye delâlet eder.

Rüyada görülen sokaklar, san’atça bir takım meslek ve yollara da âlemettir. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Sokak

Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyada sokakta dolaştığını görmek arzu etmediğiniz şeylere kulak misafiri olacağınıza işaret eder. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Sokak

Rüyalar ve Yorumları

İbn-i Sirin: İçinde dindar kimselerin ikamet ettiği mamur bir sokağa girdiğinizi görmek; menfaat elde edeceğinize…

Aynı rüyada günahkar kimselerin bulunduğu bir sokağa girdiğinizi görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.

Cabir Mağribi: Geniş bir sokağa girdiğinizi ve oraya yerleştiğinizi görmek; durgun giden işlerinizin yeniden düzeleceğine…

Dar ve karanlık bir sokağa girdiğinizi görmek; bunun aksine tabir edilir.

... Rüyalar ve Yorumları

Sokak

Rüyaların Anlamı

Sokaklar birtakım meslek ve işlere, hayatın devamı için gerekli olan unsurlara; Sokak aralarında dolaşıp duran bir kimse görmek hayır ehli, şerden sakınan öğüt ehli birine, Anayoldan ayrılarak sokağa girmek doğru hareket etmemeye, olumsuz bir şahitlikte bulunmaya; yemini bozmaya ya da birtakım keffaretlere; Sokakta insanlarla yürümek hayatın akışına kendini kaptırmaya, kalabalık psikolojisiyle hareket etmeye, İnsanların yürüdüğü istikametin tersine sokakta yürüdüğünü görmek salih kimseler için kurtuluşa, günahkar için sapıklığa, Karanlık bir sokakta tek başına yürümek üzüntü ve kedere, yanlı eğilimlere delalet eder.

Rüyada bir sokakta yürüdügünüzü görmek, gizlilik tabir olunur. Sokakta durup dinlendiğinizi görmek, birisi ile ilahi bir is yapmak hususunda anlaşmaya vardiğiniza; bilmediğiniz bir sokakta iseniz, birisinin sirrini ögrenmege çalistiğiniza işarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada sokaga girdiğini gören kimsenin dogru hareket etmeyerek Hak'tan ayrilarak bir sahitlikte bulunmasina işarettir.

Bazen de bu rüya, yeminini bozmaya ve muhtelif kefaletlere işarettir. Sokaklar bir takim meslek ve yollara da işarettir. ... Rüyaların Anlamı

Sokak Arasında Dolasan Kimse

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada böyle bir kimseyi görmek, hayir yapan ve serden sakinan vaize işarettir. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Sokmak

Rüyalar Kitabı

Rüyada yılan, akrep ve bunlardan başka hayvanların soktuğunu görmek, rüya sahibinin mahsurlu ve yasak olan bir şeyi yapmasına delâlet eder. ... Rüyalar Kitabı

Sokmak

İslami Rüya Tabirleri

Yılan, akreb gibi yaratıkların sokması yasak ve sakıncalı iş yapmaya, Bir yerinden iki kez sokulduğunu görmek ahmaklığa delalet eder. Bir böceğin sokması büyük bir düşmanlık, kötülüktür. Bir kimseyi rüyada yilan, akrep ve bunlardan baska hayvanlarin sokmasi, o kimsenin mahzurlu ve yasak olan bir seyi yapmasina işarettir. ... İslami Rüya Tabirleri

Sökmek

Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyada birşeyleri sökmek, kişinin yolunda giden işleri altüst edeceğine işarettir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Söküğü Dikmek

Rüyalar ve Yorumları

Bakınız; Yırtık ve Söküğü Dikmek. ... Rüyalar ve Yorumları

Yırtık Ve Söküğü Dikmek

Büyük Rüya Tabirleri

Günahtan dönmeye, hak sahibi ile helalleşmeye, tutarsız bir gerekçeyle özür dilemeye, bir ayıbı örtmeye delalet eder. ... Büyük Rüya Tabirleri

Benzer Aramalar